Geprois, spol. s r.o.

Geodetické, projektové a inženýrské služby se specializací na geodetickou činnost při výstavbě silnic, dálnic a mostů, liniové potrubní a kabelové trasy.

Inženýrská geodézie
 • Výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • Vytyčování staveb
 • Zaměřování skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
 • Měření jeřábových drah
 • Výpočty kubatur, optimalizace zemních prací
Účelové mapování
 • Digitální Základní mapy závodů
 • Digitální Technické mapy měst
 • Mapové podklady pro projektování staveb
 • Zaměření pro GIS (pro závody, správce sítí, státní správu)
Důlně měřická činnost
 • Vytyčování směru ražby
 • Zaměření a vyhodnocení profilů
 • Deformační měření
Katastr nemovitostí
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy
 • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
 • Vytyčení vlastnické hranice pozemku